LET'S GET TO NEXT.
מאות תפקידי הייטק וטכנולוגיה בחברות המובילות בארץ מחכים לכם. שדרגו את עצמכם לתפקיד הבא בקריירה.
דף ראשי » מגזין הייטק » פנסיה בפוטנציה
left right
close

פנסיה בפוטנציה

דברים שחשוב לבדוק כשקוראים את דוחות הביטוח הפנסיוני

מה מגיע לי? ממי? כמה? למה? ואיך? ■ הדברים שהכי חשוב לבדוק
כשקוראים את דוחות הביטוח הפנסיוני ■ עובדים בדרך לעתיד

השינויים שהנהיג משרד האוצר בשנים האחרונות בשוק הביטוחים הפנסיוניים פתחו אותו לתחרות, והעבירו אלינו, העובדים, את האחריות האישית לבחירת המוצר (החיסכון) הנכון ביותר עבורנו. עד כאן הכול טוב ויפה.

אלא שעבור רובינו עולם המושגים הפנסיוני הוא מורכב למדי, ומונע מעקב ראוי וחשוב אחר המתרחש בתיק הפנסיוני שלנו.
מידי תקופה אנו מקבלים את דוחות הביטוח, שבמקרה הטוב, יש להודות, הם עוברים באופן ישיר למגירת הניירת מבלי שפתחנו את המעטפה….

לקריאת והבנת דוחות אלה ישנה חשיבות רבה מאוד, ובכדי להקל את ההתמצאות, ריכזנו עבורכם את הנקודות החשובות ביותר בקריאת הדוחות.

 

מה חשוב לבדוק?

 • בדקו שהפרטים האישיים, כפי שמופיעים בדוחות המגיעים אליכם הם נכונים ומעודכנים.
 • בדקו אם התכנית פעילה או מסולקת. אם מצוין בדו"ח שהתכנית מסולקת (תכנית אשר ממשיכה להיות בתוקף מבלי שבעל הפוליסה נדרש לשלם פרמיות נוספות) מבלי שביקשתם זאת, הדבר עלול לאותת על בעיה בהעברת תשלומים.
 • בדקו את תאריך הוותק של התכנית. נתון זה משפיע על סטטוס הכספים ועל תנאי התכנית.
 • וודאו שכל ההפקדות שבוצעו באותה השנה אכן מופיעות ורשומות בדו"ח, וכי הן סדירות ומשולמות חודש בחודשו. כמו כן, בדקו את הסכומים שהועברו על ידי המעסיק והסכום שהועבר על ידיכם (דרך טובה היא לבדוק התאמה בין הסכום ששולם לסכום שהופרש בתלוש שכר).
 • בדקו שסכום הביטוח למקרה פטירה מספק לכם את ההגנות המותאמות לשכרכם ולמצבכם המשפחתי. לדוגמה, אדם נשוי עם ילדים ראוי שיהיה מבוטח לכל הפחות בביטוח בגובה 100 משכורות. בקרן הפנסיה בדקו את גובה פנסיית שארים לאלמנה וליתומים
 • וודאו שהביטוח למקרה אובדן כושר עבודה הוא לכל הפחות בגובה 75% משכרכם. בקרן הפנסיה בדקו מה גובה פנסיית הנכות. ההתייחסות לסכומי הביטוח צריכה להקיף את כלל התכניות הקיימות.
 • בדקו מה ההפקדה השנתית שהופנתה לקניית הביטוח במקרה של פטירה ומה היה שיעור ההפקדה הזה מתוך סך ההפקדות. מתוך זה ניתן ללמוד מה חלק ההפקדות המופנה בפועל לחיסכון. בפוליסות וותיקות קיים נתון של שיעור החיסכון בפוליסה, וממנו ניתן ללמוד מהו שיעור ההפקדות המופנה בפועל לחיסכון.
 • בנוסף על התשואה ועל החיסכון, בדקו את מסלול ההשקעה ואת הרכב הנכסים (בחלקם ניתן לבצע ניידות בין מסלולים).
 • יתרת החיסכון לסוף השנה מפורטת לפי דרך קבלת הכספים. חיסכון הוני ניתן יהיה לממש כסכום חד פעמי וחיסכון לקצבה ניתן יהיה לממש בדרך של קצבה חודשית או במקרים מסוימים כהיוון קצבה. הקצבה הצפויה מבוססת על החיסכון הקיים נכון להיום ואינה מביאה בחשבון המשך תשלומים עתידיים.
 • דאגו לעדכן את המוטבים. הדו"ח הוא תזכורת טובה במקרה שברצונך לבצע שינוי בהגדרת המוטבים.
 • לא פחות חשוב – בדקו מהם דמי הניהול שנגבו ממך בפועל במהלך השנה והאם הן תואמים את למה שסוכם איתך.

* בכתבה מידע כללי ואין מדובר בייעוץ פנסיוני או אחר.